På SABOs Fastighetsdagar 2016 kan du välja mellan totalt 26 olika programpunkter samt 4 olika studiebesök.