I år arrangerar SABO Fastighetsdagarna tillsammans med Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder i Stockholm. Dessa bostadsbolag har gedigen erfarenhet både av att bygga nytt, renovera och utveckla befintliga bostadsområden. Du har möjlighet att välja mellan fyra olika studiebesök på Fastighetsdagarna 2016.

Alla bussar till studiebesöken avgår från Stockholmsmässan i Älvsjö

Alla bussar till studiebesöken avgår från Stockholmsmässan i Älvsjö

Alla studiebesök avgår från parkeringen utanför huvudentrén på Stockholmsmässan i Älvsjö klockan 8.30. Det är viktigt att vara i tid så att vi hinner med allt i programmet. Bussarna är märkta med olika färger och namn på studiebesöket:

Grön – Finnes: Bostadsbrist  Sökes: Mark

Gul – Järva i utveckling

Röd – Hållbara Hökarängen

Blå – Norra Djurgårdsstaden

 

 

Följ med till Hållbara Hökarängen!

Följ med till Hållbara Hökarängen!

Följ med till Hökarängen och se Stockholmshems satsningar på hållbar teknik, centrumutveckling och hyresgästsamarbete. Torbjörn Kumlin, en av Sveriges mest erfarna projektchefer inom teknisk hållbarhet, tar oss med till kvarteret Trettondagen som nu två år efter inflyttning kan bli landets första verifierade flerfamiljhus som klassas för Miljöbyggnad Guld. Torbjörn berättar också hur erfarenheterna utvecklats vidare i t ex det prisvinnande plushuset kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Åsa Stenmark, hållbarhetsstrateg och projektledare för Hållbara Hökarängen, berättar om erfarenheterna från lokal centrumutveckling, konstnärsverksamhet och hyresgästsamarbeten för att öka den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten i området.

Järva i utveckling

Järva i utveckling

Stockholms stad arbetar sedan många år med att utveckla stadsdelarna på Järvafältet. Vi besöker Rinkeby och Husby för att ta del av exempel på Familjebostäders och Svenska Bostäders arbete i dessa två Järvastadsdelar.

Rinkebystråket – norra Stockholms nyaste handelsplats!
På en höjd längs med Järvafältet ligger Rinkeby, hem för 16 000 stockholmare. Familjebostäder har ägt och förvaltat fastigheter här i över fyrtio år och varit en del i rinkebybornas vardag. Med Rinkebystråket, områdets nya handelsplats, tar bolaget ytterligare ett steg för att medverka till stadsdelens attraktivitet och utveckling.

Rinkebystråket bygger på tanken att genom stadsutveckling förstärka ett områdes värden och samtidigt tillföra nya. I dialogen med de boende i Rinkeby framkom i början av 2000-talet synpunkter på att utbudet av handeln i området behöver utvecklas. Parallellt hade Familjebostäder börjat diskutera möjligheten att utveckla och förädla bolagets bestånd i området genom att bygga en butiksgata längs med en del av Rinkebystråket. De här två spåren kom att sammanvigas i det som idag är en helt ny handelsplats i området.

Just nu pågår färdigställande av handelsplatsen och över hälften av butikerna och restaurangerna har öppnat. Under besöket i Rinkeby berättar Familjebostäder om resan från en idé till det som efter sommaren är en helt öppnad och färdig handelsplats. Du får höra om visionsarbetet, dialogen med de närboende, utmaningarna i att bygga nytt i befintlig stadsmiljö, uthyrningsarbetet och marknadsföringen.

Hållbara Järva – från miljonprogram till miljöprogram
Vi besöker Svenska Bostäder i Husby för att ta del av projektet Hållbara Järva. Inom satsningen har sju miljonprogramshus i Husby, Rinkeby och Akalla med sammanlagt 350 lägenheter renoverats extra klimatsmart. Dessutom har 10 000 kvm solceller satts upp på ett 40-tal bostadshus och två badhus. Cykelvägnätet har förbättrats och 5 000 boende i Järva har fått information och utbildning om klimat- och miljöfrågor. Allt har skett i dialog med de boende. Lärdomarna från projektet har stor betydelse för fortsatt renovering av miljonprogramshus i såväl Stockholm som i andra städer.

Finnes: Bostadsbrist. Sökes: Mark

Finnes: Bostadsbrist. Sökes: Mark

Att Stockholm växer så det knakar och behöver många nya bostäder är väl känt. De tre allmännyttiga bostadsbolagen är stadens eget verktyg för att möta bostadsbristen och har i uppdrag att från 2019 byggstarta minst 1 000 nya hyresrätter per bolag och år. En stor utmaning i det arbetet är att hitta byggbar mark. Under studiebesöket får du tal del av två olika slags lösningar; Svenska Bostäders innovativa byggande av Snabba Hus och Familjebostäders omvandling av tidigare industrimark till en helt ny stadsdel!

Snabba Hus

I början av juni 2015 startade Svenska Bostäder bygget av Snabba Hus i Västberga. Konceptet ”Snabba Hus” är ett samarbete mellan bolaget och organisationen jagvillhabostad.nu. Det innebär i stort att vi bygger flyttbara modullägenheter med hög standard på tomter med tidsbegränsat bygglov. Lägenheterna är för unga vuxna mellan 18 och 30 år i Stockholm och hyran är 4.995 kr/mån. för ettorna. Totalt blir det 278 ettor om 32 kvm och 2 treor om 77 kvm i Västberga. I november var tre av fyra huskroppar resta. Byggtiden beräknas till en tredjedel av ett ”vanligt” bygge av vanliga lägenheter – det går snabbt att bygga Snabba Hus!

Välkommen till Älvsjöstaden
När Stockholm växer kan mark som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål uppfylla den nya tidens behov.  I Älvsjö har en industrihistorisk epok som började tidigt 1900-tal sedan många år nått sitt slut och LM Ericssons gamla kontorslokaler och industrihallar står idag tomma och ödsliga. Men marken är guld värd! Här har Familjebostäder tillsammans med JM förvärvat fastigheter som när hela området är färdigbyggt kommer att vara hem flera tusen stockholmare. Familjebostäder bygger i tre etapper sammantaget 745 hyresrätter och 155 studentlägenheter och JM bygger 900 bostadsrätter.

Under besöket i Älvsjöstadens showroom berättar Familjebostäder om förvärvet, projekteringen, byggentreprenaderna och arkitekturen och vi gör en rundvandring i området.

Norra Djurgårdsstaden – ett enormt stadsutvecklingsprojekt

Norra Djurgårdsstaden – ett enormt stadsutvecklingsprojekt

Nu har vi även kompletterat programmet med ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden. Det är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras här för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City. På bilden: kvarteret Hornslandet, Stockholmshem.