Vägledning för investeringsbeslut i tuffa marknader
Vägledning för investeringsbeslut i tuffa marknader
Bo Nordlund och Hans Lind, KTH

Kan nyproduktion skapa positiva effekter på befintligt bestånds fastighetsvärden? Kan dessa positiva effekter väga upp eventuella nedskrivningsbehov?

Bo Nordlund, KTH, har tillsammans med Hans Lind, KTH, fått uppdraget att ta fram en vägledning för hur ett nyproduktionsprojekt kan skapa ekonomiska mervärden i befintliga intilliggande fastigheter.