Samordnad upphandling och överprövning
Samordnad upphandling och överprövning

Vad har hänt och hur agerar HBV?

HBV upphandlar ramavtal för de kommunala bostadsbolagen i egenskap av deras inköpscentral. Flera upphandlingar är nu föremål för överprövning. Upphandling av vitvaror är ett av dem, ett avtal som nyttjas av mer än 330 kommunala bostadsbolag och kommuner och omsätter över 500 miljoner kronor årligen. En exceptionell utdragen rättsprocess har nu försatt både HBV, men framförallt bostadsbolagen  i en icke hållbar situation. Hur kommer det sig att HVB och dess uppdragsgivare står utan formella avtal över 15 månader efter att upphandlingen var genomförd?