Ökad lönsamhet på egenproduktion av el
Ökad lönsamhet på egenproduktion av el
Royne Söderström, Bostaden i Umeå

AB Bostaden i Umeå äger fem vindkraftverk och 2650 kvadratmeter solceller som producerar lite mer än hälften av all den el som används i företaget. För att optimera lönsamheten och de ekologiska vinsterna registrerade Bostaden sig som skattepliktig elproducent och ändrade effekten på företagets vindkraftverk. Ta del av Bostadens erfarenheter av vindkraft.