Öppna nät
Öppna nät
Per Holm och Anders Johansson, SABO

Ett öppet nät låser dig inte till någon tjänsteleverantör i monopolställning. De boende kan istället välja bland ett brett utbud av olika leverantörer av TV, bredband, telefoni och andra tjänster till ett klart lägre pris än med en monopolist. Per Holm och Anders Johansson, SABO berättar om öppna nät och kommunikationsoperatörsmodellen.