Männen får maka på sig i Husby
Männen får maka på sig i Husby
Helen Larsson, Svenska Bostäder

Inför ombyggnationen av Husby centrum tog Svenska Bostäder reda på hur Husbyborna upplever den  fysiska och sociala miljön i området. Slitet, otryggt och dominerat av män. Så beskrev många kvinnor Husby centrum. Tillsammans med kvinnor från Husby tog Svenska Bostäder imitativ till att studera hur feministiska teorier kring  stadsplanering och arkitektur kan löpa som en röd tråd under ombyggnationen av centrum. Nu väntar en rejäl ansiktslyftning och kvinnornas behov ska stå i fokus.