Lokal till hem – att göra det omöjliga möjligt
Lokal till hem – att göra det omöjliga möjligt

Nominerad till Årets Bästa Renoveringsprojekt 2016: MKB Fastighets AB i Malmö

MKB konverterade och renoverade befintliga lokaler och outnyttjade ytor till funktionella lägenheter på kort tid.

Malmö har en kraftig inflyttning och har därför ett stort behov av små lägenheter med låg hyresnivå. Stadens ledning bad MKB att verka för att ta fram små lägenheter på så kort tid som möjligt, de skulle vara färdigställda på drygt ett år. Med kort varsel var förtätning i egna befintliga byggnader den snabbaste och enda vägen. MKBs första bedömning var att de skulle kunna ta fram 150 lägenheter. Antalet lägenheter rymdes inte inom företagets ordinarie projektavdelning och därför förlades renoveringsprojektet i förvaltningen. På så vis fördelades volymen på många människor och befintliga ramavtal inom bland annat bygg och el kunde utnyttjas vid mindre omställningar. För att hinna och kunna hålla hyrorna nere lades stor vikt vid att med enkla medel återställa i första hand sådana lokaler som tidigare varit lägenheter. Ambitionen var att försöka hålla standarden på en nivå som så att de återkonverterade lägenheterna kunde hålla en likvärdig hyresnivå som omgivande lägenheter. Detta ställde stora krav på samtliga inblandade att medvetet hålla en standard på utförande som inte driver kostnader.

Utfallet blev 220 nya bostäder i MKBs befintliga bestånd på ett år. Förvaltningen lämnade 11 områdeskontor för att bli hem och MKB byggde om ett fyrtiotal tvättstugor. Även källare, tvättstugor, vindar, före detta förskolor, affärer och ett konditori omvandlades till hem åt Malmöborna.