Kombohus Flex främjar lokal konkurrens
Kombohus Flex främjar lokal konkurrens

SABOs Kombohus Flex är ett upphandlingsstöd för lokal typhusupphandling, som innebär att de kommunala bostadsbolagen kan dra nytta av Kombohuskonceptets fördelar. Upphandlingsstödet av typhus ska främja den lokala konkurrensen och locka fler utländska byggare till Sverige.