Kombohus Duo
Kombohus Duo

kombohus_duo_768px

Kan vi effektivisera samhällets akuta kostnader genom att bygga för samhällets långsiktiga behov?

Vi kan tillgodose ett kortsiktigt behov av asylboende genom en långsiktig, hållbar och kostnadseffektiv lösning som tillskapar bostäder för invånarna i kommunen.  I detta fall trygghetsboende med fokus på en åldrande befolkning. Modellen Kombohus Duo löser Migrationsverkets behov av asylboende till lägre kostnad än idag och bidrar direkt till ett ökat antal bostäder som annars inte hade blivit uppförda.

Petter Jurdell, SABO

 

Huskonceptet Care & Comfort

Pether Fredholm, vd på JSB berättar om varför JSB har satsat resurser på att utveckla ett nytt typhus samt varför det ser ut som det gör. Vilket hus anser JSB är det som bäst och mest kostnadseffektivt löser de funktionskrav och regelkrav som finns idag.

 

Planerad pilot i Gävle

Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna berättar om hur de har resonerat tillsammans med Gävle kommun. Att med utgångspunkt i kommunens behov, förutsättningar och möjligheter kommit fram till hur detta skulle kunna genomföras och på vilka premisser. Hur har de tillskapat nya möjliga byggrätter genom att skippa detaljplan och testa möjligheten genom förhandsbesked?