Investeringsstöd vid nyproduktion
Investeringsstöd vid nyproduktion
Johan Holmgren, SABO och Evidens

Investeringsstöd, hur nyttjar man det och vilka effekter kan det få? Hur kan ni räkna fram vilka nya områden som öppnas upp, baserat på investeringsstödets förutsättningar som vi idag känner till. Trots att stödet ännu inte har kommit har SABO låtit Evidens analysera Stockholms läns förutsättningar. Vilken mark blir byggbar? Hur kan ni applicera detta på era kommuner?

Vi informerar även om Naturvårdsverkets stöd till kommuner vid sanering av mark för att möjliggöra nyproduktion. Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017, samt 200 miljoner kronor per år från 2018 och framåt för att stödja sanering av mark i anslutning till bostadsbyggande. Läs mer om stödet här.

Johan Holmgren, SABO, Rikard Berg von Linde, Evidens och Jeanette Häggrot, Naturvårdsverket