Har SABOs Kombohus Bas lett till fler bostäder?
Har SABOs Kombohus Bas lett till fler bostäder?
Simone Heller och Bonnie Winnberg, KTH

Det långsiktiga målet med SABOs Kombohus är att bryta den negativa kostnadsutvecklingen för att bygga nya hyresbostäder samt att få fler aktörer att arbeta med en industriell process. Men hur har det egentligen gått nu när nästan 3 000 bostäder är byggda eller är i process att byggas inom SABOs Kombohus Bas? Detta är något som Simone Heller och Bonnie Winnberg, civilingenjörsstudenter från KTHs Samhällsbyggnadsprogram har undersökt i ett examensarbete.