En hållbar integrationsstrategi
En hållbar integrationsstrategi
Dan Gaversjö, Förvaltnings AB Framtiden och Anna Heide MKB

Rapport från ett nationellt utvecklingsprojekt som går ut på att hitta framkomliga vägar till en hållbar integration. SABO besöker i ett första steg 50 bostadsföretag och kommuner för att få en uppfattning om hur det ser ut lokalt med mottagandet av nyanlända och asylsökande. Samarbete sker också med bland annat Migrationsverket, SKL och Arbetsförmedlingen i ett utvecklingsarbete som syftar till bättre livsmiljöer.