Aspö – ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr
Aspö – ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr
Dan Sandén, VD på Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger ett unikt bostadsområde som kombinerar människan, bostaden, naturen och fritidsverksamheten på Aspö gård. Husen byggs i passivhusteknik och det finns solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el. Energi återvinns ur spillvatten. Regnvatten kommer att tillvaratas för att vattna den gemensamma köksträdgården och hushållens matavfall komposteras till matjord för återanvändning i områdets odlingar. Det finns närhet till kollektivtrafik och tillgång till elbilspool. Området kommer att certifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12.