Delade plattformar för tjänster i hem och fastigheter
Delade plattformar för tjänster i hem och fastigheter
Claus Popp Larsen, Swedish ICT och Patrik Sundberg, Skebo

Med en öppen tjänsteplattform, tillgänglig för alla aktörer och där data och infrastruktur delas, skapas en hållbar och kostnadseffektiv lösning och nya affärsmodeller för det smarta hemmet. En lösning som även uppfyller kraven på säkerhet och integritet. Digitala tjänster inom omsorg, energianvändning och fastighetsautomation ska demonstreras i över 100 installationer över hela landet.

På det här passet får vi ta del av erfarenheter från Smarta Hem-projektet där flera SABO-medlemmar ingår. Presentationen kommer att beröra praktiska erfarenheter, nya möjligheter, problem & hinder på resan samt nya samverkansformer – och en möjlig väg framåt utstakas.