Innovativa och flyttbara bostadslösningar
Innovativa och flyttbara bostadslösningar

Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Vi följer utvecklingen för tillfälliga bostadslösningar och modulbyggnation. Vi granskar upphandlingar, efterfrågan, kapacitet idag och framöver. Vilka innovativa lösningar ser vi i Sverige men även utanför våra gränser? Hur ser marknaden ut i Sverige, vilka stora aktörer finns och vilka material är vanligast?