Bättre koll på utemiljön!
Bättre koll på utemiljön!
Bengt Persson, SLU i Alnarp

I landets bostadsföretag läggs årligen 6,5 miljarder kronor på skötsel av utemiljö – det är dubbelt så mycket pengar som på parkskötseln. Trots detta saknas en vedertagen modell för kontroll, uppföljning och utvärdering av rätt kvalitet på skötsel av utemiljö. Det är svårt att utvärdera om skötseln ger rätt utdelning för pengarna, om den håller rätt kvalitet, om den är inriktad på det som hyresgästerna uppskattar och om vi driver arbetet med utemiljöskötseln med rätt incitament för vår personal och våra entreprenörer.

SLU i Alnarp har under två år arbetat med konkret utveckling av ett nytt system för uppföljning och kontroll av utemiljöskötseln med särskild inriktning mot att hitta former för sociala kontrakt och involvering av boende och brukare i skötselarbetet.

I detta pass får vi en presentation av forskningsresultat och fältförsök i bland annat två SABO-företag samt en inblick i vad som ska utvecklas framöver.