Bagarmossen Smartup
Bagarmossen Smartup
Tobias Lind, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem

Projektet Bagarmossen Smartup är en del Stockholmshem långsiktiga åtagande att arbeta för ökad trivsel och trygghet i Bagarmossen tillsammans med boende och andra aktörer i stadsdelen. Undersökningar visar att både tryggheten och trivseln ökar i stadsdelen och de olika aktiviteterna i projektet syftar till att förstärka den positiva trenden och bidra till en ännu mer levande stadsdel.

Projektet utgår i stor utsträckning från bagisbornas egen initiativkraft och har fokus på främst tre områden:

Stadsodling – boendeinitiativ kring odling har pågått i många år i stadsdelen. Genom projektet stöttar Stockholmshem odlingsintresset och låter odlingsintresset växa från gerillastadiet och utvecklas till mer hållbara former av odling med nya odlingsytor på Stockholmshems mark, kurser för nybörjare och entusiaster, bikupor för den biologiska mångfalden, nya brukaravtal för hyresgäster som odlar, festivaler och andra initiativ.

Kreativitet och Entreprenörskap – projektet stöttar initiativ som bidrar till att Bagarmossen inte bara är en bra stadsdel att bo i – utan också en stadsdel där det finns möjligheter att jobba och spendera sin fritid. Projektet har initierat ett nätverk för bagisbaserade småföretagare med affärsidéer inom hållbarhet och en förening för handlare och aktörer i centrum. Projektet stöttar flera kreatörer, entreprenörer och entusiaster som fått möjlighet att öppna upp sin verksamhet i Bagarmossen – bland annat en ny konstnärsateljé med flera ateljéplatser, en vintagebutik, ett cykelkök, ett resilienscenter, en lådcykelpool och en uppskattad cykelcontainer.

Ett levande centrum – lokalutveckling, mötesplatser och en hållbar närservice. Under projektet inleds ett samarbete med Bagarmossen Folkets hus och andra aktörer, som föreningar, kyrkan, stadens förvaltningar och ungdomsrådet, för att utveckla mötesplatser och stötta evenemang och aktiviteter i centrum både på dagtid och kvällstid. Handlare i centrum får stöd och projektet driver ett löpande arbete för att säkerställa ett efterfrågat utbud och en hållbar närservice för bagisborna.