Backa Röds Pärlor
Backa Röds Pärlor

Nominerad till Årets Bästa Renoveringsprojekt: Bostads AB Poseidon

I nära samverkan med de boende i Backa Röd, konsulter, entreprenörer och forskare förvandlade Bostads AB Poseidon 80 energislukande bostäder i miljonprogrammet till 140 lättförvaltade lågenergilägenheter.

Den inledande pilot- och forskningsstudien gav goda arbetsprocesser och insikter och man kunde skapa grunden till ett repeterbart och inte minst lönsamt renoveringskoncept för de efterföljande husen.

Konceptet med erfarenhetsåterföring och fokus på lönsamhet med två påbyggda våningar per hus fördelade merkostnaderna för energiåtgärder. Detta gav välbyggda och lättförvaltade lägenheter med rimlig hyra för nyproduktion, behaglig innemiljö, nyproduktions- och lågenergihusstandard samt ett tillskott på ytterligare 60 lägenheter i området.

Arbetet gjordes tillsammans med de boende i Backa Röd, ett 1 600 lägenheter stort miljonprogramsområde i förnyelse.