66 lägenheter vid start, 84 vid slutbesiktning!
66 lägenheter vid start, 84 vid slutbesiktning!

Nominerad till Årets Bästa Renoveringsprojekt: AB Stångåstaden i Linköping

I samband med en totalrenovering av två byggnader från 1950 förtätade Stångåstaden genom att komplettera med 11 lägenheter på vindsvåningen och 7 lägenheter i suterräng. Lägenheterna i vindsplan kunde genomföras tack vare förändrade regler för lägenheter på max 35 kvm utan att tillgängligheten behövts beaktas. Stångåstaden såg också att utrymmen i källaren skulle kunna omvandlas till små lägenheter genom att man schaktade sig ner till grundplattan. På så sätt skapades tillgänglighet till lägenheterna från markplan.

Långt innan byggstart informerades hyresgästerna om att husen skulle komma att genomgå en omfattande renovering. Hyresgästerna kallades till hyresgästmöten där de hade möjlighet att lämna synpunkter och önskemål. Under hela projekttiden hade Stångåstaden en ombyggnadskoordinator som var huvudkontakten för hyresgästerna och andra inblandade.

Lars-Göran Wirsén, Anders Stjärnberg, Johanna Boivie, AB Stångåstaden