"Innanförskapsakademin och innanförskapshem" – ger arbete och bostad

Östersundshem har startat upp en program som kallas Innanförskapsakademin som syftar till att nyanlända och unga, genom praktikplatser och utbildning, snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Östersundshem använder sociala klausuler i sin upphandling och sponsoravtal där entreprenörer och samarbetspartner förbinder sig till att ta emot praktikanter. Programmet drivs i samarbete med Östersundshem, Skanska, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Mittuniversitetet i Östersund. Bostadsbristen i Östersund är akut och Östersundshem bygger just nu 1000 bostäder på 3 år. I väntan på att det mer permanenta bostäderna ska färdigställas bygger Östersundshem 25 kvadratmeter Innanförskapshem som upplåts till nyanlända och studerande.

Daniel Kindberg, Östersundshem