1 Juni
Länka hit
08.30

Registrering och utställning

Kaffe och smörgås
Länka hit
10.00

Välkommen till Fastighetsdagarna 2016!

Kurt Eliasson, VD SABO och Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholm hälsar välkomna.

Länka hit
10.20

Framhälle – om att bända framtiden i olika riktningar

Diana Uppman resonerar om, och förbereder för, framtidens samhälle, byggande och boende utifrån olika perspektiv och riktningar. Vet vi att det blir nollenergihus, bilfria gator, odlingar på tak och lånecyklar som dominerar i det kära grannskapet? Eller ser vi andra möjliga framhällen? Följ med på en resa genom olika scenarier som utmanar dina föreställningar och ideér.

Diana Uppman, VD på den kreativa byrån BVD

Länka hit
11.10

Bensträckare

Spår 1, Sal K1
Länka hit
11.30

Investeringsstöd vid nyproduktion

Investeringsstöd, hur nyttjar man det och vilka effekter kan det få? Hur kan ni räkna fram vilka nya områden som öppnas upp, baserat på investeringsstödets förutsättningar som vi idag känner till. Trots att stödet ännu inte har kommit har SABO låtit Evidens analysera Stockholms läns förutsättningar. Vilken mark blir byggbar? Hur kan ni applicera detta på era kommuner?

Vi informerar även om Naturvårdsverkets stöd till kommuner vid sanering av mark för att möjliggöra nyproduktion.

Johan Holmgren, SABO, Rikard Berg von Linde, Evidens och Jeanette Häggrot, Naturvårdsverket

Spår 2, sal K2
Länka hit
11.30

Årets renoveringsprojekt

Juryns arbete
Jan Borgbrant, Professor Emeritus, Juryns ordförande
66 lägenheter blev 84
Kreativ projektutveckling visas genom nyttjande av nya byggregler och att använda husets ”gömda utrymmen.
Lars-Göran Wirsén, Anders Stjärnberg, Johanna Boivie, AB Stångåstaden

Spår 3, Sal K11
Länka hit
11.30

Skatt, vindkraft och bostadsföretag

För att optimera lönsamheten och de ekologiska vinsterna registrerade AB Bostaden i Umeå sig som skattepliktig elproducent och ändrade effekten på företagets vindkraftverk.

Royne Söderström, Bostaden i Umeå

Spår 4, Sal K16
Länka hit
11.30

Feministisk stadsplanering

Tillsammans med kvinnor från Husby studerar Svenska Bostäder hur feministiska teorier kring stadsplanering och arkitektur kan löpa som en röd tråd under ombyggnationen av centrum. Nu väntar en rejäl ansiktslyftning och kvinnornas behov ska stå i fokus.

Helen Larsson, Svenska Bostäder

Länka hit
12.10

Lunch och utställning

Spår 1, Sal K1
Länka hit
13.20

Stockholmshusen ökar byggtakten

Med Stockholmshusen samlar Stockholms stad sin bostadsbyggarkraft för att i hög takt bygga tusentals nya hyresrätter. Ett nytt och banbrytande arbetssätt som effektiviserar vägen från markanvisning till färdiga bostäder och pressar kostnader.

Torleif Falk, Stockholms stads bostadssamordnare och Mikael Källqvist, förvaltningschef, Svenska Bostäder

Länka hit
13.50

Bensträckare

Länka hit
14.00

Har SABOs Kombohus Bas lett till fler bostäder?

Det långsiktiga målet med SABOs Kombohus är att bryta den negativa kostnadsutvecklingen för att bygga nya hyresbostäder samt att få fler aktörer att arbeta med en industriell process. Men hur har det egentligen gått nu när nästan 3 000 bostäder är byggda eller är i process att byggas inom SABOs Kombohus Bas?

Simone Heller och Bonnie Winnberg, KTH

Spår 2, sal K2
Länka hit
13.20

Årets renoveringsprojekt

Backa Röds Pärlor

Genom forskningssamarbete och gedigen boendedialog har projektet lyckats skapa hållbara och moderna hus.
Bostads AB Poseidon

Länka hit
13.50

Bensträckare

Länka hit
14.00

Årets renoveringsprojekt

Lokal till hem

Företaget visar på ett nytt arbetssätt som har genererat 220 lägenheter i deras befintliga fastighetsbestånd på kort tid.
MKB

Spår 3, sal K11
Länka hit
13.20

Bagarmossen Smartup

Projektet Bagarmossen Smartup är en del Stockholmshem långsiktiga åtagande att arbeta för ökad trivsel och trygghet i Bagarmossen tillsammans med boende och andra aktörer i stadsdelen.

Tobias Lind, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem

Länka hit
13.50

Bensträckare

Länka hit
14.00

Att byta ut företagsbilar till elbilar

Kan alla företagsbilarna bytas ut till laddfordon? Vilka installationer behöver ni göra och vad kostar det? Du får del av bra och mindre bra erfarenheter och vilka resultat som uppnåddes i Östersund.

Karin Österberg, Östersundshem

Spår 4, sal K16
Länka hit
13.20

Aspö – ett ekologisk mönstersamhälle i miniatyr

Skövdebostäder bygger ett unikt bostadsområde som kombinerar människan, bostaden, naturen och fritidsverksamheten på Aspö gård. Husen byggs i passivhusteknik och det finns solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el.

Dan Sandén, VD på Skövdebostäder

Länka hit
13.50

Bensträckare

Länka hit
14.00

Innovativa och flyttbara bostadslösningar

Vi följer utvecklingen för tillfälliga bostadslösningar och modulbyggnation. Vi granskar upphandlingar, efterfrågan, kapacitet idag och framöver. Vilka innovativa lösningar ser vi i Sverige men även utanför våra gränser? Hur ser marknaden ut i Sverige, vilka stora aktörer finns och vilka material är vanligast?

Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Länka hit
14.30

Kaffe och utställning

Spår 1, sal K1
Länka hit
15.10

SABOs Kombohus Duo – dubbelpass

Kan vi effektivisera samhällets akuta kostnader genom att bygga för samhällets långsiktiga behov?

Vi kan tillgodose ett kortsiktigt behov av asylboende genom en långsiktig, hållbar och kostnadseffektiv lösning som tillskapar bostäder för invånarna i kommunen.  I detta fall trygghetsboende med fokus på en åldrande befolkning. Modellen Kombohus Duo löser Migrationsverkets behov av asylboende till lägre kostnad än idag och bidrar direkt till ett ökat antal bostäder som annars inte hade blivit uppförda.

Petter Jurdell, SABO, Pether Fredholm, JSB och Cathrine Holgersson, Gavlegårdarna

Spår 2, sal K2
Länka hit
15.10

Samordnad upphandling och överprövning – vad har hänt och hur agerar HBV?

HBV upphandlar ramavtal för de kommunala bostadsbolagen i egenskap av deras inköpscentral. Flera upphandlingar är nu föremål för överprövning.

Åsa Sundqvist Olsson och Lasse Lönnblad på HBV

Länka hit
15.40

Bensträckare

Länka hit
15.50

 Vägledning för investeringsbeslut i tuffa marknader

Kan nyproduktion skapa positiva effekter på befintligt bestånds fastighetsvärden? Kan dessa positiva effekter väga upp eventuella nedskrivningsbehov?

Bo Nordlund och Hans Lind, KTH

Spår 3, sal K11
Länka hit
15.10

Delade plattformar och tjänster i hem och fastighet

På det här passet får vi ta del av erfarenheter från Smarta Hem-projektet där flera SABO-medlemmar ingår. Presentationen kommer att beröra praktiska erfarenheter, nya möjligheter, problem & hinder på resan samt nya samverkansformer.

Claus Popp Larsen, Swedish ICT och Patrik Sundberg, Skebo

Länka hit
15.40

Bensträckare

Länka hit
15.50

 Öppna nät

Ett öppet nät låser dig inte till någon tjänsteleverantör i monopolställning. De boende kan istället välja bland ett brett utbud av olika leverantörer av TV, bredband, telefoni och andra tjänster till ett klart lägre pris än med en monopolist.

Per Holm och Anders Johansson, SABO 

Spår 4, sal K16
Länka hit
15.10

Bättre koll på utemiljön!

I detta pass får vi en presentation av forskningsresultat och fältförsök i bland annat två SABO-företag samt en inblick i vad som ska utvecklas framöver.

Bengt Persson, SLU Alnarp

Länka hit
15.40

Bensträckare

Länka hit
15.50

”Innanförskapsakademin och innanförskapshem” – ger arbete och bostad

Östersundshem har startat upp en program som kallas Innanförskapsakademin som syftar till att nyanlända och unga, genom praktikplatser och utbildning, snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Östersundshem använder sociala klausuler i sin upphandling och sponsoravtal där entreprenörer och samarbetspartner förbinder sig till att ta emot praktikanter. Programmet drivs i samarbete med Östersundshem, Skanska, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Mittuniversitetet i Östersund. Bostadsbristen i Östersund är akut och Östersundshem bygger just nu 1000 bostäder på 3 år. I väntan på att det mer permanenta bostäderna ska färdigställas bygger Östersundshem 25 m2 Innanförskapshem som upplåts till nyanlända och studerande.

Daniel Kindberg, Östersundshem

 

Länka hit
16.20

Utställning och tilltugg

Länka hit
16.50

Kombohus Flex

SABOs Kombohus Flex är ett upphandlingsstöd för lokal typhusupphandling, som innebär att de kommunala bostadsbolagen kan dra nytta av Kombohuskonceptets fördelar. Upphandlingsstödet av typhus ska främja den lokala konkurrensen och locka fler utländska byggare till Sverige.

Petter Jurdell, SABO och Kristina Forslund, Höör Fastighets AB

Länka hit
17.30

Incheckning egen tid

Länka hit
19.15

Middag på Stockholmsmässan i Älvsjö

Middag med prisutdelning av vinnaren i tävlingen Årets Renoveringsprojekt samt underhållning av Soran Ismail.

2 Juni
Länka hit
08.30

Avfärd från Älvsjö till studiebesöken

Det är viktigt att komma i tid – då bussarna avgår 8.30 för att vi ska hinna med allt.

Stockholmsmässan, Älvsjö
Länka hit
09.30

Studiebesök

Flera intressanta studiebesök i Stockholm där våra värdföretag visar upp sina mest spännande projekt:

Som till exempel Hållbara Hökarängen, Rinkebystråket – norra Stockholms nyaste handelsplats, Järva – från miljonprogram till miljöprogram, Snabba Hus, Älvsjöstaden och Norra Djurgårdsstaden – ett enormt stadsutvecklingsprojekt.

Länka hit
12.00

Lunch

Länka hit
13.15

Allmännyttan i Stockholm – utmaningar och möjligheter

Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd Stockholminleder. Därefter samtal med Eva Nygren, VD Stockholmshem, Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder ochAnette Sand, VD Familjebostäder.

Länka hit
13.45

En hållbar integrationsstrategi

Rapport från ett nationellt utvecklingsprojekt som går ut på att hitta framkomliga vägar till en hållbar integration. SABO besöker i ett första steg 50 bostadsföretag och kommuner för att få en uppfattning om hur det ser ut lokalt med mottagandet av nyanlända och asylsökande. Samarbete sker också med bland annat Migrationsverket, SKL och Arbetsförmedlingen i ett utvecklingsarbete som syftar till bättre livsmiljöer.

Dan Gaversjö, Förvaltnings AB Framtiden och Anna Heide MKB Fastighets AB

Länka hit
14.10

Kaffe

Länka hit
14.30

Arbetsglädje? Ja tack!

En föreläsning som lyfter frågan om glädje på jobbet, om det är möjligt och vad vi behöver för att det ska bli lustfyllt att gå till jobbet varje dag. Christina Stielli valdes till Årets Talare 2014 och 2015 och tar deltagarna med på en fartfylld resa mellan skratt och insikter om vad som är viktigt i livet.

Christina Stielli

 

Läs mer om Christina på Talarforums hemsida.

Länka hit
15.00 - 15.20

Summering och avslutning

Cathrine Holgersson, VD Gavlegårdarna summerar Fastighetsdagarna 2016.