Statligt stöd till sanering för att öka bostadsbyggandet
24 maj 2016
Statligt stöd till sanering för att öka bostadsbyggandet

Planerar ni att bygga bostäder på mark som behöver saneras? Passa då på att träffa Naturvårdsverket på SABOs Fastighetsdagar. De berättar om hur din kommun kan få bidrag för att finansiera saneringen.

Det finns ett stort behov av fler bostäder och stadsnära grönområden. Samtidigt finns det förorenade områden där saneringskostnaderna är så stora att det skulle bli för dyrt att bygga bostäder. Nu finns ett bidrag som kommuner kan söka för att finansiera saneringen av dessa områden.

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017, samt 200 miljoner kronor per år från 2018 och framåt för att stödja sanering av mark i anslutning till bostadsbyggande. Syftet är att skapa förutsättningar för fler bostäder och samtidigt minska föroreningarna.

Alla typer av bostäder omfattas av bidraget. Den nya satsningen kommer att löpa parallellt med det nuvarande bidraget för sanering av förorenade områden. Förslaget till förordning är på remiss under våren, men regeringen vill att ansökningarna ska påbörjas redan nu för att hinna behandla dem innan årsskiftet.

Ansökan
För att ansöka om medel måste huvudmannen vara en myndighet, det är oftast kommunen. Huvudmannen gör en ansökan om statligt stöd till länsstyrelsen som i sin tur gör en ansökan till Naturvårdsverket. Anslaget är årligt och måste förbrukas inom det budgetår som medlen beviljas.

Läs mer om kriterier och gör din ansökan på Naturvårdsverkets hemsida.

Fler aktualiteter